Μελέτη παραγωγής φέροντα οργανισμού συγκροτήματος κατοικιών. Αποτίμηση των οικονομοτεχνικών πλεονεκτημάτων της εφαρμογής βιομηχανοποιημένων στοιχείων για την κατασκευή των τύπων του φέροντος οργανισμού του (Master thesis)

Δημητριάδου, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Architecture, Domestic--Greece
Construction
Keywords: Δομικές κατασκευές,Συγκρότημα κατοικιών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8725
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4933
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dimitriadoy_Anastasia_56782.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής68.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8725
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4933
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons