Υπολογισμός παροχετευτικότητας του πεδινού τμήματος του ποταμού Κόσυνθου με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κοίτης (Master thesis)

Έξαρχος, Σωτήρης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Floodplain management
Flood control--Greece
Keywords: Αντιπλημμυρικά έργα,Αντιπλημμυρική προστασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8726
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3256
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eksarxos_Sotiris_67129.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής26.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8726
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3256
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons