Έλεγχος και αξιολόγηση του δικτύου ομβρίων της Δράμας με το λογισμικό Hydroworks (Master thesis)

Γουμάρας, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Hydrology
Sewerage--Greece
Rainwater
Keywords: Δίκτυο αποχέτευσης,Πρόγραμμα Hydroworks,Λεκάνη απορροής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8729
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7479
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goymaras_Ioannis_076102.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής65.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8729
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7479
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons