Η θέση των αλλοδαπών φυσικών και νομικών προσώπων στο δημόσιο διεθνές δίκαιο (Master thesis)

Αγγέλου, Νταντάλιας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: International and municipal law--Greece
Aliens
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο,Αλλοδαποί
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/873
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.116
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00058.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής20.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/873
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.116
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons