Μελέτη παραγωγής φέροντα οργανισμού κατοικιών σε οργανωμένη δόμηση. Αποτίμηση των οικονομοτεχνικών πλεονεκτημάτων της εφαρμογής βιομηχανοποιημένων συστημάτων τύπων για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού τους (Master thesis)

Ιορδανίδου, Παναγιώτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Architecture, Domestic--Greece
Construction
Keywords: Δομικές κατασκευές,Συγκρότημα κατοικιών,Βιομηχανοποιημένη δόμηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8731
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4867
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iordanidou_Panagiota_59147.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής103.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8731
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4867
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons