Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αντλιοστάσιο στον οικισμό ποντίων στο Δ. Δ. Φωτολίβους Νομού Δράμας (Master thesis)

Κάργα, Ολυμπία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Water supply
Water-supply--Management--Greece
Pumping stations--Electric equipment
Keywords: Αντλιοστάσιο,Δίκτυο ύδρευσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8754
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3214
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karga_Olympia_MD_073816.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής100.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8754
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3214
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons