Μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού δέλτα σε ταμιευτήρες (Master thesis)

Κλαδούρη, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Sediments (Geology)--Analysis
Hydrology--Mathematical models
Keywords: Ταμιευτήρας,Αποθέσεις πυθμένα,Σχηματισμός δέλτα,Υδρολογικά μοντέλα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8755
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4698
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kladoyri_Eyaggelia_56708.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής47.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8755
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4698
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons