Σχεδιασμός του δικτύου ομβρίων του οικισμού Πολύστυλου του Δήμου Φιλίππων στο Ν. Καβάλας (Master thesis)

Κουμουλίδου, Θεοφιλία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Rainwater
Sewerage--Greece
Hydrology
Keywords: Δίκτυο αποχέτευσης,Λεκάνη απορροής,Πρόγραμμα Drainet
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8756
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2114
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koymoylidou_Theofilia_MD_073792.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής22.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8756
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2114
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons