Μελέτη δικτύου αποχέτευσης με το λογισμικό Hydroworks (Master thesis)

Κούρας, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Hydrology
Sewerage--Greece
Keywords: Πρόγραμμα Hydroworks,Δίκτυο αποχέτευσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8757
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koyras_Xristos_64726.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής39.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8757
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons