Σχεδιασμός και επίλυση δικτύου ακάθαρτων του οικισμού της Αλκυώνας του Δήμου Μαρώνειας στο Νομό Ροδόπης με τη χρήση του προγράμματος Sewnet (Master thesis)

Κουρής, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Hydrology
Sewerage--Greece
Hydrology--Mathematical models
Keywords: Δίκτυο αποχέτευσης,Πρόγραμμα Sewnet,Υδρολογικά μοντέλα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8758
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3039
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koyris_Basileios_073794.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής36.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8758
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3039
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons