Μελέτη-σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Σκάλα Μαριών, του Νομού Θάσου με τη χρήση του προγράμματος Sewnet (Master thesis)

Μανωλάκης, Παντελής

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Sewerage--Greece
Hydrology
Hydrology--Mathematical models
Keywords: Δίκτυο αποχέτευσης,Υδρολογικά μοντέλα,Πρόγραμμα Sewnet
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8760
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3967
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manolakis_Pantelis_073211.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής43.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8760
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3967
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons