Διαχείριση υγρών αποβλήτων στους δήμους του επαρχείου του Βορείου Έβρου (Master thesis)

Μίντζιας, Αναστάσιος Κ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Waste water
Municipal waste management--Greece--Thrace
Sewerage--Greece
Keywords: Επεξεργασία αποβλήτων,Διαχείριση υγρών λυμάτων,Δίκτυο αποχέτευσης,Υγρά λύματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8764
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6200
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mintzias_Anastasios_MD_60105.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής102.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8764
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6200
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons