Σεισμική απόκριση τριόροφης οικοδομής που επλήγη από τον σεισμό των Αθηνών της 7.9.1999 και ενίσχυσή της με συμβατικά υλικά (Master thesis)

Μιχαηλίδης, Άρης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Earthquake--Greece
Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects
Building materials
Keywords: Σεισμός,Σεισμική συμπεριφορά,Δομικές κατασκευές,Δομικά υλικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8765
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4461
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mixailidis_Aris_57406.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής62.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8765
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4461
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons