Πειραματικός έλεγχος ένωσης δοκού-υποστυλώματος (Master thesis)

Ράπτης, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Concrete construction--Greece
Reinforced concrete
Concrete beams
Keywords: Δοκός,Δομικές κατασκευές,Υποστύλωμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8769
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6597
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raptis_Apostolos_57389.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής48.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8769
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6597
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons