Εφαρμογή του λογισμικού HEC-RAS για τη στερεομεταφορά στο πεδινό τμήμα του ποταμού Κόσυνθου (Master thesis)

Σβεντζούρη, Γαρουφαλιά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Hydrology
Hydrological cycle
River sediments--Greece
Keywords: Λογισμικό HEC-RAS,Υδρολογία,Ποταμός Κόσυνθος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8771
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.491
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sventzoyri_Garoyfalia_MD_073228.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής22.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8771
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.491
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons