Μελέτη βιοκινητικών παραμέτρων σε συστήματα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Bachelor thesis)

Αθανασούλια, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Wastewater treatment
Chemical precipitation
Keywords: Τριτοβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων,Μικροβιακοί πληθυσμοί σε συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8772
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8325
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324302_1017ΔΠΘ_ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ.Ε-Δ.pdf74.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8772
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8325
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons