Συνδυασμός των λογισμικών HEC-HMS και HEC-RAS για διόδευση πλημμυρικού κύματος στο πεδινό τμήμα του ποταμού Κομψάτου (Master thesis)

Χασάν, Χιτζλάλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Hydrology
Floods--Greece
Rain and rainfall
Hydrological cycle
Keywords: Πλημμυρικά φαινόμενα,Λογισμικό HEC-RAS,Λογισμικό HEC-HMS,Λεκάνη απορροής,Ποταμός Κομψάτος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8777
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3601
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xasan_Xitzal_076112.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής40.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8777
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3601
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons