Διερεύνηση των δυνατοτήτων ενίσχυσης τριόροφης οικοδομής που επλήγη από τον σεισμό των Αθηνών της 7.9.1999 (Master thesis)

Ζηντζόβας, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Earthquake--Greece
Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects
Keywords: Σεισμός,Σεισμική συμπεριφορά,Δομικές κατασκευές,Δομικά υλικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8778
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.132
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zintzovas_Ioannis_57388.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής49.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8778
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.132
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons