Μελέτη της συμπεριφοράς σταγόνων ύδατος επί της επιφάνειας πολυμερούς μονωτικού υλικού (Bachelor thesis)

Ραμναλής, Παύλος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ενεργειακά συστήματα
Ηλεκτρική ενέργεια
Keywords: Πολυμερές μονωτικό υλικό,Σταγόνες ύδατος,Ηλεκτρική ενέργεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8794
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6100
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66116.pdf49.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8794
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6100
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons