Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογικού πλαισίου για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε μεταλλευτική και εξορυκτική βιομηχανία (Master thesis)

Παλασοπούλου, Χρυσάνθη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Environmental sustainability
Mineral industries--Greece
Sustainable development
Keywords: Αποτίμηση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας,Συστημική προσέγγιση,Μεταλλευτική εταιρεία,Αποτίμηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης-Βιωσιμότητας (ΑΠΕΒ),Environmental sustainability,Systemic approach,Mining industry,Evaluation of enviromental performance
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8808
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7760
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palasopoyloy_Xrysanthi_072008.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής52.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8808
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7760
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons