Διερεύνηση εναλλακτικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενη κτιριακή υποδομή με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (Master thesis)

Προύσαλη, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Life cycle
Energy efficient building
Sustainable building
Keywords: Ανάλυση κύκλου ζωής,Κατασκευαστικά σενάρια κτιριακής υποδομής,Περιβαλλοντικό αποτύπωμα σεναρίων,Ενεργειακό αποτύπωμα σεναρίων,Life cycle analysis,Constructional scenarios of a building,Environmental impact of scenarios,Energy impact of scenarios
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8810
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3027
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proysali_Aikaterini_076092.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής46.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8810
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3027
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons