Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών συστημάτων & διαδικασιών με χρήση τεχνολογιών ροών εργασίας (Master thesis)

Τασοπούλου, Ευανθία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Business process management
Workflow management systems
Keywords: Επιχειρησιακή διαδικασία,Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών,Συστήματα διαχείρισης ροών εργασίας,Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία,Προσομοίωση εναλλακτικών,Πολιτικές επιπτώσεις,Οικονομικές επιπτώσεις,Κοινωνικές επιπτώσεις,Περιβαλλοντικές επιπτώσεις,Business process,Business process re-engineering,Workflow management systems,Analytic hierarchy process,ARIS,WITNESS,Simulation,Expert choice,Political repercussions,Economic repercussions,Social repercussions,Environmental repercussions
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8816
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6061
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tasopoyloy_Eyanthia_071988_071989.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής99.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8816
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6061
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons