Η διαχείριση ενέργειας στα κτίρια. Μελέτη εφαρμογής του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) σε υφιστάμενο δημόσιο κτίριο (Master thesis)

Τερτσινίδου, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Energy management
Energy efficient building
Sustainable buildings
Keywords: Εξοικονόμηση ενέργειας,Ενεργειακή απόδοση κτιρίων,ΚΕΝΑΚ,Ενεργειακή αναβάθμιση,Energy savings,Energy efficiency buildings,Energy upgrading,KENAK
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8818
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8876
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tertsinidoy_Georgia_075929.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής79.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8818
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8876
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons