Κανονισμός ΙΕC 60909 για τον υπολογισμό των ρευμάτων βραχυκυκλώσεως σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (Bachelor thesis)

Πολυμέρης, Κλέαρχος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενεργειακά συστήματα
Keywords: Ρεύματα βραχυκυκλώσεως,Ηλεκτρική ενέργεια,Κανονισμός ΙΕC 60909
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8831
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4880
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67135.pdf39.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8831
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4880
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons