Διηλεκτρική αντοχή δειγμάτων ελαίου μετασχηματιστών διανομής (Bachelor thesis)

Νούσιας, Σωτήριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ενεργειακά συστήματα
Ηλεκτρική ενέργεια
Keywords: Ηλεκτρική ενέργεια,Μετασχηματιστές διανομής,Μονωτικά λάδια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8838
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5422
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68023.pdf42.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8838
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5422
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons