Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων χώρου υγειονομικής ταφής Ν. Σερρών (Bachelor thesis)

Κωνσταντινίδου, Κατερίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Sanitary landfills
Sanitary landfills--Greece--Serres
Keywords: Υγειονομική ταφή αποβλήτων,ΧΥΤΑ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8848
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5103
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konstantinidou_Katerina_57410_57411.pdfΔιπλωματική Μηχανικών Περιβάλλοντος54.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8848
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5103
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons