Οδηγίες εφαρμογής περιβαλλοντικού σχεδιασμού (Bachelor thesis)

Μιλκίδου, Αθανασία

Alternative title / Subtitle: (εφαρμογή σε σχολικό συγκρότημα)
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: College buildings--Energy conservation
Sustainable buildings
Bioclimatic architecture
Keywords: Ενεργειακός σχεδιασμός,Περιβαλλοντικός σχεδιασμός,Ενεργειακή απόδοση κτιρίων,Βιοκλιματικός σχεδιασμός,Βιοκλιματική κατοικία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8850
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1462
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milkidoy_Athanasia_64051.pdfΔιπλωματική Μηχανικών Περιβάλλοντος137.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8850
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1462
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons