Βιώσιμη ανάπτυξη περιοχής Δήμου Δελφών (Bachelor thesis)

Μιμίδης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Sustainable development
Sustainable development--Greece
Keywords: Βιώσιμη ανάπτυξη,Διαχείριση υδατικών πόρων,Τουρισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8851
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8615
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mimidis_Konstantinos_59629.pdfΔιπλωματική Μηχανικών Περιβάλλοντος97.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8851
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8615
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons