Μετρήσεις παροχών και ποιότητας απορροής στην λεκάνη του κεντρικού αγωγού ομβρίων της Ξάνθης (Bachelor thesis)

Μποσκίδης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Rainwater
Rainwater--Greece--Thrace, Xanthi
Hydrology--Research--Greece--Thrace, Xanthi
Keywords: Λεκάνη απορροής,Συστήματα ομβρίων υδάτων,Διαχείριση ομβρίων υδάτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8852
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3175
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mposkidis_Ioannis_61161.pdfΔιπλωματική Μηχανικών Περιβάλλοντος51.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8852
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3175
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons