Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την ποιότητα της λίμνης Βιστωνίδας σε σχέση με την υποβάθμιση από είσοδο στερεών και εξέταση λύσεων (Bachelor thesis)

Παπαδημητρίου, Βασιλική Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Hydrology--Mathematical models
Sediments--Greece
Keywords: Βιστωνίδα,Ποταμός Κόσυνθος,Φερτά υλικά,Μαθηματικό μοντέλο HEC-6,Υδρολογικά δεδομένα,Μέθοδος Shyder,Υδρογράφημα (ΜΥΓ),Υδρογράφημα πλημμύρας,Κοκκομετρική ανάλυση,Έργα διευθέτησης χειμάρρου,Διάβρωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8853
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2347
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadimitriou_Basiliki_56814.pdfΔιπλωματική Μηχανικών Περιβάλλοντος46.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8853
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2347
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons