Διαχείριση υδατικών πόρων στο Νομό Πέλλας (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Water resources management
Water resources management--Greece
Keywords: Διαχείριση υδατικών πόρων,Υδατικοί πόροι,Υδρολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8854
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2702
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulos_Alexandros_64060.pdfΔιπλωματική Μηχανικών Περιβάλλοντος96.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8854
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2702
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons