Σχεδιασμός, λειτουργία και εκμετάλλευση Φ/Β γεννήτριας σε διασύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο (Bachelor thesis)

Ξενάρου, Θεοδώρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ενεργειακά συστήματα
Ηλεκτρικές μηχανές
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Keywords: Γεννήτριες,Ηλεκτρικό δίκτυο,Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8857
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.42
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69815.pdf72.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8857
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.42
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons