Διερεύνηση συνθηκών άνεσης με καταγραφέα πολλαπλών αισθητηρίων (Bachelor thesis)

Πουλικίδου, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Sustainable buildings
Βioclimatic architecture
Buildings--Energy conservation
Keywords: Ενεργειακός σχεδιασμός,Περιβαλλοντικός σχεδιασμός,Ενεργειακή απόδοση κτιρίων,Βιοκλιματικός σχεδιασμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8859
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3790
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poylikidoy_Sofia_69952.pdfΔιπλωματική Μηχανικών Περιβάλλοντος109.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8859
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3790
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons