Χημικός χαρακτηρισμός των διασταλαγμάτων του ΧΥΤΑ Ξάνθης με βάση τις παραμέτρους BOD5, COD και TOC (Bachelor thesis)

Προύσαλης, Θεοδόσιος Ε.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Sanitary landfills--Greece--Thrace, Xanthi
Keywords: Βιολογικός καθαρισμός,Υγειονομική ταφή αποβλήτων,ΧΥΤΑ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8860
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8299
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proysalis_Theodosios_58359.pdfΔιπλωματική Μηχανικών Περιβάλλοντος17.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8860
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8299
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons