Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του εύρους ζώνης και του παράγοντα ποιότητας σε μικρές κεραίες (Bachelor thesis)

Νικήτης, Πανσελήνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
Διαστημική
Τηλεπικοινωνίες
Keywords: Εύρος ζώνης,Κεραίες,Μικρή κεραία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8865
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3941
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69804.pdf83.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8865
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3941
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons