Αξιολόγηση μεθόδων αποκατάστασης της παλιάς χωματερής της Ξάνθης (Bachelor thesis)

Τσιόκα, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Solid wastes
Environmental engineering
Integrated solid waste management--Greece
Sanitary landfills
Keywords: Διαχείριση στερεών αποβλήτων,Χωματερή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8866
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4285
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsioka_Maria_66943.pdfΔιπλωματική Μηχανικών Περιβάλλοντος65.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8866
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4285
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons