Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των κλασμάτων φωσφόρου και των μετάλλων μολύβδου και καδμίου στα διασταλάγματα του Χ.Υ.Τ.Α. της Ξάνθης (Bachelor thesis)

Ζηλιασκοπούλου, Βασιλική Χρ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Sanitary landfills
Sanitary landfills--Greece--Xanthi
Keywords: Υγειονομική ταφή αποβλήτων,Διασταλάγματα,Φώσφορος,Μόλυβδος,Κάδμιο,ΧΥΤΑ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8867
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6887
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziliaskopoyloy_Vasiliki_58376.pdfΔιπλωματική Μηχανικών Περιβάλλοντος20.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8867
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6887
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons