Προχωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων για ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση (Bachelor thesis)

Τσιλογεώργης, Ιάσονας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Wastewater treatment
Water reuse
Keywords: Διήθηση,Εισροή,Διηθητικά υλικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8874
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1254
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
323902_1013ΔΠΘ_ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ.Ι-Δ.pdf41.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8874
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1254
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons