Μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων για φυσικοχημική και βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων βαφείου κλωστοϋφαντουργίας (Bachelor thesis)

Ντζαμίλης, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Textile wastewater treatment
Organic compounds--Biodegradation
Keywords: Αερόβια βιολογική προεπεξεργασία,Φυσικοχημική επεξεργασία,Χαρακτηρισμός υγρού απόβλητου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8875
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.444
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324002_1014ΔΠΘ_ΝΤΖΑΜΙΛΗΣ.Π-Δ.pdf24.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8875
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.444
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons