ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής - δραστηριότητες - περιβαλλοντικές επιπτώσεις επί των υδάτινων αποδεκτών (Bachelor thesis)

Κυριάκου, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Sewage disposal plants
Environmental impact
Keywords: Βιομηχανικά υγρά απόβλητα,Οξυγόνο,Αιωρούμενα στερεά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.372
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
325502_1029ΔΠΘ_ΚΥΡΙΑΚΟΥ.Ε-Δ.pdf43.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.372
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons