Επίδραση της χρήσης ανακλαστήρων στη λειτουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων και συστημάτων (Bachelor thesis)

Μπουρλής, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Keywords: Φωτοβολταϊκά στοιχεία,Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Φωτοβολταϊκή μετατροπή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8942
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.422
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
073732.pdf97.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8942
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.422
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons