Ταξινόμηση και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων των σταθμών της Ε.Μ.Υ. για την περίοδο 1950-1990 (Bachelor thesis)

Κουρούπη, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Hydrometeorology
Data processing
Keywords: Θερμοκρασία αέρα,Βροχοπτώσεις,Μέσες θερμοκρασίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8956
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7856
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
327602_1050ΔΠΘ_ΚΟΥΡΟΥΠΗ.Ε-Δ.pdf29.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8956
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7856
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons