Διερεύνηση ενεργειακής απόδοσης οικίσκου ZED-KIM για εφαρμογή σε κτίρια (Bachelor thesis)

Νίκου, Αναστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Electric power production
Hybrid power systems
Keywords: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Βιοκλιματισμός,Οικίσκος ZED-KIM
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8957
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.613
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
327702_1051ΔΠΘ_ΝΙΚΟΥ.Α-Δ.pdf81.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8957
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.613
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons