Κατοικία και μοντέρνο κίνημα στην μεταπολεμική Ελλάδα (Educational material)

Πανοπούλου, Κατερίνα/ Τάταρη, Αθηνά

Alternative title / Subtitle: συσχετισμοί ελληνικού και διεθνούς μοντέρνου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Architecture, Domestic--Greece
Architecture--History
Architecture, Greek
Keywords: Αρχιτεκτονική,Μοντέρνα ελληνική κατοικία,Κατοικία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8974
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4451
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panopoulou_Aik_072117.pdfΔιάλεξη 29.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8974
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4451
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons