Το φαινόμενο της περιαστικοποίησης στο Νομό Σερρών (Educational material)

Πασχάλη, Λίνα/ Ζαγκούδης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Urban landscape architecture
Public architecture--Greece
Urbanization--Greece
Keywords: Περιαστικοποίηση,Αστικό περιβάλλον,Αρχιτεκτονική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8981
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4624
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasxali_E_073836.pdfΔιάλεξη 26.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8981
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4624
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons