Ελαφριές κατασκευές στο όριο (Educational material)

Πρινιανάκη, Ρούλη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Lightweight construction
Keywords: Ελαφριές κατασκευές,Τοπίο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9008
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3676
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prinianaki_Royli_64238.pdfΔιάλεξη 29.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9008
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3676
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons