Η χρονική διάρκεια στη θεαματική αρχιτεκτονική (Educational material)

Ψεγιαννάκη, Κατερίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Architectural design
Architecture, Modern
Keywords: Αρχιτεκτονική,Θεαματική αρχιτεκτονική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9009
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4175
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psegiannaki_Katerina_63065.pdfΔιάλεξη 37.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9009
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4175
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons