Ο κριτικός γραμματισμός στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας για την Ε΄Δημοτικού (Master thesis)

Ακάμπαλη, Ελένη/ Βλάχου, Ευθυμία/ Γιαννούλα, Γραμματή/ Λιάκου, Μαρία/ Ματζόλη, Σουλτάνα/ Παπανικολάου, Μαριγώ/ Σαατσόγλου, Ελένη/ Σαμαρά, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Keywords: Κριτικός γραμματισμός,Διδακτική της Γλώσσας,Σχολικό εγχειρίδιο Ε΄τάξης Δημοτικού
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/901
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3898
Appears in Collections:ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA80.pdf3.83 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/901
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3898
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons