Η σχολική αρχιτεκτονική μέσα από την αντίληψη ενός παιδιού (Educational material)

Ρήγα, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Schools--Landscape architecture
School buildings
Architecture and children
Keywords: Σχολική αρχιτεκτονική,Αρχιτεκτονική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9010
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4338
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Riga_Maria_65685.pdfΔιάλεξη 45.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9010
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4338
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons