Αρχιτεκτονικός τόπος (Educational material)

Ρωμανόπουλος, Ηρακλής

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Architecture
Keywords: Αρχιτεκτονική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9011
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.576
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanopoulos_074557.pdfΔιάλεξη 24.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9011
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.576
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons